Entreprenadarbeten Sydost

EntreprenadarbetenSydost utför i huvudsak alla typer av entreprenad inom el, detta i Kalmar, på Öland och till sjöss. Köper du en elinstallation så kompletterar vi installationen med den markentreprenad som krävs d.v.s. vi utför totalentreprenaden inom el.

Varmt välkommen!

Våra tjänster
Villainstallation starkström
Specialanpassade installationer
LED Belysningsinstallationer
Installation industri lantbruk och sjöfart
Markentreprenad och maskinuthyrning

"Vi arbetar för grönare lösningar. Våra elinstallationer skall bidra till en hållbar utveckling"


Besiktningar / Inspektioner
Vi utför även besiktningar och inspektioner av alla elanläggningar inom lantbruk, industri, sjöfart och bostäder


© Copyright Entreprenadarbeten Sydost